Tag Archives: A.Lange & Söhne

Mức độ hoàn thiện kinh khủng của bộ máy A.Lange & Söhne

Điều gì làm cho một chiếc đồng hồ đặc biệt và đáng giá? Một trong nhữung [...]

Lịch sử của thương hiệu A. Lange & Söhne

Chúng ta cần quay ngược thời gian, khi Saxony đang trải qua thời kỳ nghệ [...]