Seiko Super Raiden còn rất mới đẹp

500.000 

Kích thước: 9.8 x 22.2 x 12.5 cm

Báo thức chuông siêu to

Đo nhiệt độ, độ ẩm