JUNGHANS 4 kim 3 mặt,số 3D date 1960 còn mới cứng

JUNGHANS 4 kim 3 mặt,số 3D date 1960 còn mới cứng

Danh mục: Từ khóa: