Đồng hồ Mauthe Đức, vỏ đồng 15/12cm

2.200.000 

Đồng hồ Đức MAUTHE vỏ đồng 15/12cm cót tuần điểm chuông giờ & 30 phút, tình trạng rất đẹp như mới

Danh mục: Từ khóa: