Đồng hồ Đức 🇩🇪 HERMLE vỏ sứ quả lê máy 8 ngày điểm chuông giờ & giữa giờ sản xuất năm 1982 hình thức rất mới,kích thước 28 x 20cm

3.600.000 

Đồng hồ Đức 🇩🇪 HERMLE vỏ sứ quả lê máy 8 ngày điểm chuông giờ & giữa giờ sản xuất năm 1982 hình thức rất mới,kích thước 28 x 20cm.Máy đồng sáng bóng,balance tóc đứng kiểu treo tường nên bền khi sử dụng

Danh mục: Từ khóa: