ĐH Thuỵ Sỹ phiên bản cao cấp 8 ngày 15/10cm mặt hồng Saphire số nổi.

2.500.000 

ĐH Thuỵ Sỹ phiên bản cao cấp 8 ngày 15/10cm mặt hồng Saphire số nổi.