Casio AL-180 Batteryless, Module 2505

550.000 

Tình trạng còn rất đẹp so với tuổi đời (hơn 40 năm). Đồng hồ không xài pin mà xài tụ điện sạc bằng nặg lượng mặt trời. Khi sạc đầy xài được gần 2 tuần (bằng với tiêu chuẩn trong bảng kỹ thuật của Casio)