Bayard 8 ngày mặt men vỏ đồng mạ vàng

2.400.000 

Bayard 8 ngày mặt men vỏ đồng mạ vàng kính vát cạnh